CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Chủ đề > TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 (lần 3 & lần 1, 2)

ここから本文です。

Update date:June 1, 2022

TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 (lần 3 & lần 1, 2)

Về việc tiêm vắc xin lần 3 

Đối tượng

Là người thỏa mãn điều kiện sau:

 • Trên 12 tuổi
 • Người có đăng ký cư trú tại thành phố Hamamatsu
 • Là người đã tiêm trên 6 tháng tính từ ngày tiêm xong mũi thứ 

Quy trình tiêm vắc xin

1.Nhận phiếu tiêm chủng 

 • Thành phố Hamamatsu sẽ gởi bưu điện phiếu tiêm chủng (giấy cần để đi tiêm vắc xin) đến địa chỉ nơi bạn đang sống (là địa chỉ đăng ký trên giấy cư trú). Thời điểm phiếu tiêm được gởi tới nhà bạn sẽ vào giữa tháng của tháng trước tháng bạn tiêm mũi 3.
 • Đối với những bạn sau khi tiêm xong mũi 2, qua 5 tháng mà phiếu tiêm chủng không được gởi tới nhà thì xin hãy đăng ký theo các hình thức dưới đây để nhận phiếu tiêm chủng.
 1. Mạng Internet (Tiếng Nhật)
 2. Điện thoại   Tổng đài vắc xin Covid-19 0120-319-567(0 yên)
  ※Thời gian nhận điện thoại: 9:00-17:00
  ※Có hỗ trợ Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Philippin, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung.
  ※Giọng nói đầu tiên nghe thấy khi gọi là tiếng Nhật.
  ※Sau khi nghe thấy giọng nói, hãy bấm vào số của máy điện thoại được ghi bên dưới. Bạn có thể nói chuyện với thông dịch viên.
 • Tiếng Anh: "2"
 • Tiếng Bồ Đào Nha: "3"
 • Ngôn ngữ khác: "4" (đầu tiên, hãy nói ngôn ngữ cần phiên dịch )

2.Cách thức đặt lịch

Cách 1 Khi bạn muốn tiêm tại bệnh viện hoặc các phòng khám

Hãy điện thoại trực tiếp đến bệnh viện,…

◆Trường hợp là Bệnh viện Seirei Mikatahara(Chiiki Shogaisha Sougou Rihabilitation Center:Kitaku Mikataharacho 3453)

 • Trung tâm đặt lịch tiêm chủng vắc xin Corona:053-436-0567
  Thời gian tiếp nhận đặt lịch: 9:00~17:00 ※Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
  ※Không có thông dịch viên. 
Cách 2 Khi bạn muốn tiêm tại hội trường tập trung

Có thể đặt lịch thông qua 1 trong 3 cách sau đây

 1. LINE(Tiếng Nhật)
 2. Mạng Internet(Tiếng Nhật)
 3. Điện thoại   Tổng đài vắc xin Covid-19 0120-319-567(0 yên)
  ※Thời gian nhận điện thoại: 9:00-17:00
  ※Có hỗ trợ Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Philippin, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung.
  ※Giọng nói đầu tiên nghe thấy khi gọi là tiếng Nhật.
  ※Sau khi nghe thấy giọng nói, hãy bấm vào số của máy điện thoại được ghi bên dưới. Bạn có thể nói chuyện với thông dịch viên.
 • Tiếng Anh: "2"
 • Tiếng Bồ Đào Nha: "3"
 • Ngôn ngữ khác: "4" (đầu tiên, hãy nói ngôn ngữ cần phiên dịch )

3.Khi đi tiêm

Vào ngày đi tiêm chủng, xin hãy mang theo những thứ sau đây và đi đến nơi tiêm.

 • Phiếu tiêm chủng và Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ (cùng trên 1 tờ)(hãy viết sẵn trước khi đến chỗ tiêm)
 • Giấy tờ tùy thân(Thẻ mã số cá nhân, Thẻ cư trú, Bằng lái xe, Thẻ bảo hiểm…)
 • Sổ tay thuốc (đối với những người có sử dụng)

Nơi tiêm chủng vắc xin

Đặt lịch theo cách 1 Bệnh viện hay phòng khám nơi bạn đã đặt lịch
Đặt lịch theo cách 2 Zaza City Hamamatsu(Nakaku Kajimachi 15 Zaza City Hamamatsu Nishikan 2F)

Về việc tiêm vắc xin lần 1, lần 2 ( Người từ 5~11 tuổi vui lòng xem tại đây)

Đối tượng

Là người thỏa mãn điều kiện sau:

 • Trên 12 tuổi
 • Người có đăng ký cư trú tại thành phố Hamamatsu

Quy trình tiêm vắc xin

1.Nhận phiếu tiêm chủng

 • Thành phố Hamamatsu sẽ gởi bưu điện phiếu tiêm chủng (giấy cần để đi tiêm vắc xin) đến địa chỉ nơi bạn đang sống (là địa chỉ đăng ký trên giấy cư trú).

2.Cách thức đặt lịch

Hãy điện thoại hoặc đến trực tiếp đến bệnh viện, hoặc các phòng khám

◆Trường hợp là Bệnh viện Seirei Mikatahara(Chiiki Shogaisha Sougou Rihabilitation Center:Kitaku Mikataharacho 3453)

 • Trung tâm đặt lịch tiêm chủng vắc xin Corona:053-436-0567
  Thời gian tiếp nhận đặt lịch: 9:00~17:00 ※Trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ
  ※Không có thông dịch viên. 

3.Khi đi tiêm

Vào ngày đi tiêm chủng, xin hãy mang theo những thứ sau đây và đi đến bệnh viện hay phòng khám nơi mà bạn đã đặt lịch.

 • Phiếu tiêm chủng
 • Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ(hãy viết sẵn trước khi đến chỗ tiêm)
 • Giấy tờ tùy thân(Thẻ mã số cá nhân, Thẻ cư trú, Bằng lái xe, Thẻ bảo hiểm…)
 • Sổ tay thuốc (đối với những người có sử dụng)

Loại vắc xin

 • Mordena
 • Pfizer

※Mũi tiêm thêm (mũi 3) cho 12~17 tuổi chỉ có Pfizer.

Ngoài ra

Xin hãy xem thêm các thông báo mới ở trên Trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội hoặc Trang chủ của thành phố Hamamatsu.