CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Tungkol sa pag-isyu ng Sertipikong dokumento na nagpapatunay na bakunado na laban sa Covid-19 (Pasaporte ng Bakuna)

ここから本文です。

Update date:March 28, 2023

Tungkol sa pag-isyu ng Sertipikong dokumento na nagpapatunay na bakunado na laban sa Covid-19 (Pasaporte ng Bakuna)

Mag-issue kami ng sertipiko na pagpapatunay na opisyal na bakunado na laban sa impeksyon ng coronavirus.

Mayroong sertipiko ng pagbabakuna na magagamit sa loob ng bansa at sertipikong maaring magamit sa ibang bansa.

Tungkol sa Elektronikong bersyon ng sertipiko ng pagbabakuna

Maaring ma-isyuhan ng elektronikong bersyon ng sertipiko ng pagbakuna ang mga taong mayroong My Number Card.

Paano kunin at i-operate ang app

Mga tanong tungkol sa app

 • Suriin ang mga katanungan pang Digital Agency
 • Mangyaring makipag-ugnayan sa Digital Agency para sa impormasyon kung paano gamitin at patakbuhin ang app.

Papel na Sertipiko ng bakuna(nakukuha sa convenience store)

Ang mga may My Number Card ay maaaring mag-apply para sa papel na sertipiko ng pagbabakuna sa Seven-Eleven Japan. 

Mga kinakailangang bagay

(1)Sertipiko ng bakuna na maaaring magamit sa ibang bansa
 • ※Nalalapat ito sa mga nagbigyan ng sertipiko ng pagbabakuna sa ibang bansa kasama ang app sa itaas pagkatapos ng Hulyo 21, 2022.
 • My Number Card
 • Password ng My Number Card(password na ginawa noong kumuha ng my number ito ay 4 na letra/numero)
 • Bayad sa pag-isyu ng sertipiko ng pagbabakuna (120 yen)
 • Ang numero ng pasaporte (numero ng pasaporte) na inilapat para sa COVID-19 vaccination certificate app ay dapat pareho.
(2)Sertipiko ngbakuna na magagamit sa loob ng bansa
 • My Number Card 
 • Password ng My Number Card(password na ginawa noong kumuha ng my number ito ay 4 na letra/numero)
 • Bayad sa pag-isyu ng sertipiko ng pagbabakuna (120 yen)

Paraan ng pag-isyu ng kung sa convenience store kukuha

Pakitingnan ang Ahensyang Digital Agency(PDF:1,656KB)(Nihongo lang)

Tungkol sa nakasulat na bersyon ng sertipiko ng pagbabakuna(maliban sa nakukuha sa convenience store)

Vaccination passport na maaring magamit sa ibang bansa

Maaring ma-isyuhan

Mga taong nag-aaply sa parehong 1at 2 sa ibaba

(1) Mga taong nakatanggap ng bakuna sa covid-19 na gamit ang ticket ng baksinasyon na inisyu ng Hamamatsu City

(2) Mga taong may planong mangibang bansa at kailangan itong patunay na dokumento(Pasaporte ng  Bakuna)sa destinasyon

Paano mag-apply

1 Pang Web na Aplikasyon(Japanese)kung sakali

Mangyaring punan ang application form sa ibaba at ilakip ang file ng larawan ng mga kinakailangang dokumento

Mga kinakailangang dokumento

(1) Kopya ng iyong pasaporte(passport)na nakasulat ang (wastong oras ng paglalakbay)
 ※Pahina kung saan maaring suriin ang numero ng pasaporte
 ※Kung ang pasaporte ay may pangalan ng pagkadalaga, ibang apelyido o ibang pangalan, suriin ang pangalan ng pagkadalaga,ibang apelyido, o ibang pangalan.

(2) Isang kopya ng dokumento ngpagpapatunay ng pagkakakilanlan ng ahente
 ※Kung nais mong ipadala ang nasabing sertipiko sa ibang address o sa address ng isang representative maliban sa iyo.

2 Aplikasyon sa pamamagitan ng koreo

Ipadala ang mga kinakailangang dokumento sa sumusunod na address.

 • 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2
  浜松市健康増進課 接種証明書係
 • 〒432-8550 Hamamatsu shi Chūō-ku Kamoe 2-11-2
  Hamamatsu City Health Promotion Division taong namumuno para sa pasaporte ng bakuna
Mga kinakailangang dokumento

(1) Application form(PDF
 ※Pakisulat ang iyong pangalan at tirahan sa alpabetong Ingles. (Huwag isulat ng mga accent mark o mga tone mark

(2) Kopya ng iyong pasaporte(passport)na nakasulat ang (wastong oras ng paglalakbay)
 ※Pahina kung saan maaring suriin ang numero ng pasaporte
 ※Kung ang iyong pasaporte ay may pangalan sa pagkadalaga, ibang apelyido o ibang pangalan, maaring suriin ang pangalan ng pagkadalaga, ibang apelyido, o ibang pangalan.

(3) Isang kopya ng power of attorney (PDF) at ang dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng representative
 ※Kapag nag-aaply sa ngalan ng isang tao maliban sa taong nangangailangan n sertipiko

(4) Reply envelope (naka-address at nakatatala)
 ※Pahabang sukat ngna 3(120mm x 235mm) na sobre ay 84yen na selyo, ang laki ng parisukat na2(240mm x 332mm na sobre ay 120 yen na selyo

Paraan ng pag-isyu

Ihulog ito sa pamamagitan ng koreo mga 10 araw pagkatapos matanggap ang Aplikasyon.

Bayad

Walang bayad

Sertipiko ng bakuna na magagamit sa loob ng bansa

Maaring ma-isyuhan

Mga taong nag-aaply sa parehong 1at 2 sa ibaba

(1) Mga taong nakatanggap ng bakuna sa covid-19 na gamit ang ticket ng baksinasyon na inisyu ng Hamamatsu City

(2) Mga nanganagilangan ng sertipikong ito sa loob ng bansa

Paano mag-apply

1 Pang Web na Aplikasyon(Japanese)kung sakali

Mangyaring punan ang application form sa ibaba at ilakip ang file ng larawan ng mga kinakailangang dokumento

Mga kinakailangang dokumento

(1) Kopya ng mga dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan (Lisensya sa pagmamaneho, health insurrance card, residence card atbp.)
 ※Mga papeles na maaring kumpirmahin ang address upang maipadala ang sertipiko

(2) Isang kopya ng dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng representative
 ※Mga papeles na maaring kumpirmahin ang address upang maipadala ang sertipiko
 ※Kung nais mong ipadala ang sertipiko sa address ng iyong representative o maliban sa taong nangangailangan.

2 Aplikasyon sa pamamagitan ng koreo

Ipadala ang mga kinakailangang dokumento sa sumusunod na address.

 • 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2
  浜松市健康増進課 接種証明書係
 • 〒432-8550 Hamamatsu shi Chūō-ku Kamoe 2-11-2
  Hamamatsu City Health Promotion Division taong namumuno para sa pasaporte ng bakuna
Mga kinakailangang dokumento

(1) Application form(PDF
 ※Pakisulat ang iyong pangalan at tirahan sa alpabetong Ingles. (Huwag isulat ng mga accent mark o mga tone mark

(2) Kopya ng mga dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan (Lisensya sa pagmamaneho, health insurrance card, residence card, atbp.)
 ※Mga papeles na maaring kumpirmahin ang address upang maipadala ang sertipiko

(3) Isang kopya ng power of attorney (PDF) at ang dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng representative
 ※Kung nais mong ipadala ang sertipiko sa address ng iyong representative o maliban sa taong nangangailangan.

(4) Reply envelope (naka-address at nakatala)
 ※Pahabang sukat ng 3(120mm x 235mm) na sobre ay 84yen na selyo, ang laki ng parisukat ng 2(240mm x 332mm na sobre ay 120 yen na selyo

Paraan ng pag-isyu

Ihulog ito sa pamamagitan ng koreo mga 10 araw pagkatapos matanggap ang Aplikasyon.

Bayad

Walang bayad

Para sa mga katanungan

Hamamatsu City Hall Health and Welfare Department Health Promotion Section

Numero ng telepono:053-453-6119

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.