CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Edukasyon > Paaralan para sa mga dayuhan

ここから本文です。

Update date:March 8, 2022

Paaralan para sa mga dayuhan

Paaralan para sa mga dayuhan

Mayroong mga paaralan kung saan ang mga klase ay nagbibigay ng Ingles, Chinese, Korean, Portuguese at iba pang mga wika. Sa Hamamatsu, mayroong tatlo na paaralan para sa mga dayuhan. Depende sa bawat paaralan para sa mga dayuhan, ang ibang Unibersidad at kolehiyo sa Hapon ay pumapayag na kumuha ng kanilang pagsusulit ang mga nagsipagtapos. Gayundin, mayroong mga unibersidad at kolehiyo na nagbibigay sa mga dayuhan ng pribiliheyo sa patakaran sa pagpasok.

Paaralan ng mga dayuhan sa Hamamatsu

Paaralan para sa mga dayuhan
Escola Algeria de Saber-Hamamatsu 2-24-3 Handayama, Higasi-ku,Hamamatsu
Tel 053-540-2022
Escola Alcance 2-1-20 Takaokakita, Chūō-ku,Hamamatsu
Tel 053-430-6340
Colegio Mundo de Alegria 9611-1 Yuto-cho Ubumi, Chūō-ku Hamamatsu
Tel 053-482-7666

Sa Pinakataas na Pahina

Mataas na Paaralan

Ang hay-iskul ay para sa mga mag-aaral na nagtapos mula sa mababang hay-iskul. Sa Hapon, mahigit sa 90% ng mga mag-aaral ay dumederetso sa hay-iskul. Para makapasok ng hay-iskul, kinakailangang kumuha ng pagsusulit ang isang mag-aaral. May mga ibang paaralan na mayroong sistema ng rekomendasyon sa pagpasok. Maraming uri ng hay-iskul. Hinahati ang mga klase ayon sa nilalaman nito: Maaaring magbigay ng mga regular na kurso ang paaralan, espesyal na kurso (teknikal, Negosyo, Agrikultural at mga kurso ng dayuhang wika, at iba pa) at ang pangkalahatang kurso sa pag-aaral. Binabatay din ang paaralan ayon sa pagsasagawa ng mga oras ng klase; ang oras sa araw ay tinatawag na zennichi sei, bahagi ng oras ay tinatawag na teiji sei, at ang ugnayan ng paaralan ay tinatawag na tsushin sei. Mayroon ding mga paaralan na may espesyal na sistema ng pagtanggap para sa mag dayuhang mag-aaral.

Unibersidad at Mababang Kolehiyo

Ang mga unibersidad at mababang kolehiyo ay paaralan para sa mga mag-aaral na nagtapos sa mataan na hay-iskul. Para makapasok sa unibersidad o mababang kolehiyo, kinakailangang kumuha ka ng pagsusulit. Maaari kang kumuha ng pasgsusulit kung ikaw ay nakakuha ng edukasyon na kapantay ng sa mataas na mag-aaral ng hay-iskul ng Hapon kahit na hindi nagtapos sa isang mababa at mataas na hay-iskul ng Hapon. Ang ibang unibersidad at mababang kolehiyo ay mayroong espesyal na sistema ng pagtanggap sa mga dayuhan.

Sa Pinakataas na Pahina