CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

 Vấn đề Tiền bạc

Q. Tôi đang gặp khó khăn về tài chính vì thu nhập của tôi đã bị giảm. Tôi có thể nhận tư vấn ở đâu?

A. Vui lòng tham khảo ý kiến của Ban Phúc lợi Xã hội (shakai fukushi-ka) tại địa phương bạn hoặc Ban Phúc lợi Công cộng (seikatsu fukushi-ka) nếu bạn sống ở Khu Naka.

Q. Tôi phải khai thuế thu nhập ở đâu?

A. Thẩm quyền của cơ quan thuế địa phương của bạn sẽ khác nhau tùy theo khu vực cư trú của bạn. Ở Hamamatsu có Văn phòng Thuế Quận Tây (nishi zeimusho) và Văn phòng Thuế Quận Đông (higashi zeimusho). Xin hỏi tại Văn phòng Thuế để biết các tài liệu cần thiết.
Liên kết tham khảo: ●Tờ Khai Thuế Thu nhập Cuối cùng (kakutei shinkoku)

Q. Tôi chưa nhận được tiền lương hàng tháng từ chủ lao động. Tôi có thể nhận tư vấn ở đâu?

A. Xin vui lòng đến Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động Hamamatsu (hamamatsu rodo kijun kantokusho) ở tầng 8 của Tòa nhà Chính quyền Quốc gia Hamamatsu (godo chosha).

Q. Khi nào các khoản thanh toán trợ cấp trẻ em được thực hiện?

A. Thanh toán được thực hiện ba lần một năm.
Khoản thanh toán cho kỳ Tháng 6–Tháng 8 được thực hiện vào Ngày 14 tháng 10.
Khoản thanh toán cho kỳ Tháng 10–Tháng 1 được thực hiện vào Ngày 14 tháng 2.
Khoản thanh toán cho kỳ Tháng 2–Tháng 5 được thực hiện vào Ngày 14 tháng 6.
*Nếu ngày 14 của tháng rơi vào Thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ công cộng, thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc trước đó đối với các tổ chức tài chính.
*Sẽ ngừng thanh toán nếu bạn không nộp Báo cáo Tình trạng Hiện tại (genkyo todoke) mỗi Tháng sáu.
Nếu bạn chưa nộp báo cáo này, vui lòng tham khảo ý kiến của Ban Phúc lợi Xã hội (shakai fukushi ka) tại địa phương.

Đến Đầu Trang