CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Vấn đề Gia đình

Q. Khi nào các khoản thanh toán trợ cấp trẻ em được thực hiện?

A. Xin vui lòng xem Vấn đề Tiền bạc "Khi nào các khoản thanh toán trợ cấp cho trẻ em được thực hiện?".

Q. Tôi có thai. Tôi có thể nhận Cẩm nang Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (boshi techo) ở đâu?

A. Điều này tuỳ thuộc vào khu vực cư trú của bạn. Ở Khu Naka, vui lòng đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em (boshi hoken sentā) (nằm bên cạnh Trung tâm Chăm sóc sức khỏe [hokenjo]).

Q. Tôi muốn đăng ký cho con tôi vào trường tiểu học công lập. Tôi có thể nhận tư vấn về việc này ở đâu?

A. Có thể tới Văn phòng Tổng Quản lý Giáo dục của Hội đồng Giáo dục (kyoiku iinkai kyoiku somu-ka) để tư vấn. Văn phòng nằm ở tầng 6 của tòa nhà EASTAGE Hamamatsu.

Q. Có trường mẫu giáo và/hoặc trường học Brazil địa phương không?

A. Colégio Mundo de Alegria; EAS; Escola Alcance và các trường khác.

Q. Vợ hoặc chồng tôi đang lạm dụng (các) con của chúng tôi. Tôi có thể xin trợ giúp ở đâu?

A. Xin vui lòng xin trợ giúp tại Văn phòng Tư vấn Liên quan đến Trẻ em (jidō sodanjo), ở tầng 4 của Tòa nhà Chính quyền Hamamatsu Tỉnh Shizuoka (sogo chosha).

Q. Tôi đang bị vợ hoặc chồng mình lạm dụng. Tôi có thể xin trợ giúp ở đâu?

A.Vui lòng đến Ban Phúc lợi Xã hội tại địa phương bạn (shakai fukushi-ka) để được giúp đỡ.

Q. Tôi muốn đăng ký cư trú tại nhà ở thành phố.

A. Đăng tuyển một năm 4 lần. (Tháng 5, tháng 8, tháng 11, tháng 2)
* Chi tiết vui lòng xem tại "Truyền thông Hamamatsu" hoặc liên hệ Bộ phận nhà ở, Trung tâm quản lý nhà ở thành phố Hamamatsu.

Q. Tôi muốn đăng ký cư trú tại nhà ở của tỉnh.

A. Xin vui lòng tham khảo ý kiến của Tập đoàn Nhà nước Cung ứng Nhà ở Tỉnh Shizuoka (shizuoka kenritsu jutaku kyokyu kosha) ở tầng 9 của Tòa nhà Chính quyền Hamamatsu Tỉnh Shizuoka (sogo chosha)

 Trở về Đầu