CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Câu hỏi Thường gặp > Lãnh sự quán, Đăng ký Cư trú và Các vấn đề Nhập cư khác

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Lãnh sự quán, Đăng ký Cư trú và Các vấn đề Nhập cư khác

Q. Địa chỉ và số điện thoại của Lãnh sự quán Brazil ở Hamamatsu là gì?

A. Naka-ku Motoshiro-cho 115-10, ở Tầng 1 Toà nhà Kyodo.
ĐT: 053-450-8191

Q. Tôi phải xin Giấy phép Tái nhập cảnh ở đâu?

A. Bạn có thể lấy tại Cục Xuất nhập cảnh chi nhánh Hamamatsu. Vui lòng mang theo hộ chiếu và Thẻ Cư trú khi bạn đến xin.

Q. Tôi bị mất Thẻ Cư trú. Tôi nên làm gì?

A. Vui lòng báo cáo mất cho cảnh sát trong vòng 14 ngày để nhận được Báo cáo về Giấy chứng nhận Tài sản Bị mất (Ishitsu Todokede Shomeisho).
Sau khi nhận được giấy chứng nhận này, hãy xuất trình tại Cục Xuất nhập cảnh chi nhánh Hamamatsu. Vui lòng mang theo Báo cáo về Giấy chứng nhận Tài sản Bị mất, một ảnh hộ chiếu và hộ chiếu của bạn.

Q. Tôi muốn xin visa. Tôi nên làm gì?

A. Vui lòng liên hệ với Cục Xuất nhập cảnh (Nyukoku Kanri Kyoku)
(Chuo 1-12-4, Hamamatsu Godo Chosha,1F ĐT: 053-458-6496)

Đến Đầu Trang