CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Thuế > 【Thuế quốc gia】 Cách Điền vào Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng (Trang 2)

ここから本文です。

Update date:January 25, 2023

【Thuế quốc gia】 Cách Điền vào Tờ khai Thuế Thu nhập Cuối cùng (Trang 2)

a Năm trước khi khai thuế thu nhập
b Địa chỉ và tên hiện tại
c Tên và địa chỉ công ty
d Số tiền bạn nhận được từ công ty trong cột C ở trên (Nếu bạn có nhiều hơn một bản kê thuế giữ lại trong năm, hãy ghi các khoản từ tất cả các bản kê đó)
e Số thuế giữ lại
f Bạn là góa phụ (quan phu), cha mẹ đơn thân, sinh viên đang đi làm hoặc người khuyết tật
g Điền tên vợ/chồng, Mã số của tôi, ngày sinh và khoanh tròn vào các mục áp dụng
h

Điền tên người phụ thuộc, Mã số của tôi, ngày sinh và khoanh tròn các mục áp dụng

※Theo Đạo luật Thuế Thu nhập, tối đa 6 người thân ruột thịt của bạn và tối đa 3 người thân ruột thịt của vợ hoặc chồng bạn có thể được tuyên bố là người phụ thuộc.

Thu nhập của người phụ thuộc không được quá 480.000 yên
i Số tiền quyên góp cho chương trình thuế Furusato
j Nếu những người phụ thuộc thuộc mục (g) và (h) không sống cùng bạn, vui lòng viết tên và địa chỉ của người đó.
* Khi người đó sống ở nước ngoài

Vui lòng đính kèm các giấy tờ sau cùng với biểu mẫu của bạn. Nếu bạn đã nộp những giấy tờ này cho công ty của mình trong những lần điều chỉnh cuối năm, bạn không cần phải nộp lại. (Nếu giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, bạn sẽ cần phải dịch chúng.)

・Giấy chứng nhận chuyển tiền của ngân hàng (bằng chứng bạn đã gửi tiền cho người phụ thuộc của mình tại một ngân hàng) và các giấy tờ từ công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn cho thấy tên bạn là người gửi và tên người nhận số tiền bạn gửi.
・Bằng chứng về mối quan hệ (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh)

* Các tài liệu cần thiết để thiết lập bằng chứng về mối quan hệ (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh) khác nhau tùy theo loại phụ thuộc. Vui lòng xem tài liệu cần thiết trong bảng dưới đây. (○ có nghĩa là giấy chứng nhận kết hôn, △ có nghĩa là giấy khai sinh)

Loại Phụ thuộc Tài liệu Cần thiết
Người phối ngẫu (chồng hoặc vợ)
Trẻ em
Cha hoặc mẹ của bạn
Cha của vợ hoặc chồng của bạn ○・△
Anh chị em của bạn
Anh chị em của vợ hoặc chồng bạn ○・△
* Ngay cả khi bạn đang gửi tiền cho người phụ thuộc mà bạn đã tuyên bố, nếu người đó kiếm đủ tiền ở đất nước của họ để sống một mình, họ không thể được coi là người phụ thuộc.
Họ cũng không thể được tuyên bố là người phụ thuộc của bạn nếu họ là người phụ thuộc của người khác.
Các đồ cần có để khai thuế
  • giấy tờ có thể xác nhận được số thẻ cá nhân
  • Bảng kê khấu trừ (bản gốc)
  • Thẻ cư trú
  • Sổ ngân hàng (để hoàn thuế)
* Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin hỏi phòng thuế của bạn.

kakuteishinkokusho2