CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Giáo dục > Trường Tiểu học & Trung học Cơ sở

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Trường Tiểu học & Trung học Cơ sở

Thủ tục Nhập học

Nếu bạn muốn đăng ký cho con bạn vào một trường tiểu học hoặc trung học cơ sở công lập, hãy bắt đầu bằng cách tham gia định hướng khi nhập học tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Toàn diện về Đào tạo của Phòng Phát triển Giáo dục thuộc Hội đồng Giáo dục. Sau đó, bạn cần phải làm thủ tục đăng ký tại Phòng Giáo dục Tổng hợp. Phụ huynh (người giám hộ) nên mang theo Thẻ Cư trú (Zairyu kado) v.v... cũng như thẻ của trẻ. Con bạn có thể bắt đầu học tiểu học hoặc trung học cơ sở kể từ ngày Hội đồng Giáo dục quy định. Ngoài ra còn có các trường dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, vì vậy vui lòng hỏi tại Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Toàn diện về Đào tạo.

Thông tin Tuyển sinh vào Trường Tiểu học

Hội đồng Giáo dục Hamamatsu sẽ gửi thông báo cho phụ huynh (người giám hộ) có trẻ em sẽ bắt đầu học tiểu học vào Tháng tư năm sau. Thông báo gồm các thông tin sau.

Tháng tám: Tiếp nhận đơn đăng ký của học sinh tiểu học lớp 1
Tháng mười:

Thông báo về kiểm tra sức khỏe mầm non (Kiểm tra Sức khỏe cho Học sinh đã đăng ký) sẽ được gửi đi.

Định hướng nhập học sẽ được tổ chức.

Tháng mười hai: Thông báo Nhập học sẽ được gửi đi.
Tháng Giêng đến tháng Ba: Thực hiện chương trình tiền tiểu học

* Lễ nhập học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập sẽ được tổ chức vào Tháng tư

Liên hệ

Phòng Giáo dục Tổng hợp, Hội đồng Giáo dục Hamamatsu

Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Toàn diện về Đào tạo, Hội đồng Giáo dục Hamamatsu
* Có thông dịch viên tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Đến Đầu Trang

Hướng dẫn tiếng Nhật

Người hỗ trợ biết song ngữ sẽ "hướng dẫn thích nghi giai đoạn đầu" trong 10 ngày để trẻ em chưa biết tiếng Nhật và lần đầu tiên vào trường học của Nhật Bản có thể làm quen với đời sống học đường. Sau đó, giáo viên tiếng Nhật sẽ dạy tiếng Nhật cơ bản. Tiếp đến, người hỗ trợ biết song ngữ sẽ vào lớp, người hướng dẫn bộ môn sẽ đưa ra chủ đề và hướng dẫn để trẻ em nước ngoài có thể từng chút một học trong lớp của mình. 

Lớp tiền tiểu học

Lớp tiền tiểu học được tổ chức dành cho phụ huynh và những trẻ lớp lớn (nencho) nhưng không biết tiếng Nhật và đang không theo học tại các trường mẫu giáo hay nhà trẻ của Nhật Bản (các thứ bảy trong khoảng từ tháng 1 đến đầu tháng 3, tổng 8 buổi) 

Tổ chức trải nghiệm mô phỏng đời sống học đường và dạy tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống. Ngoài ra, còn có hướng dẫn chuẩn bị nhập học cho phụ huynh.

Chương trình chăm sóc trẻ sau giờ học (hokago jidokai)

Học sinh tiểu học có cha mẹ (phụ huynh) không ở nhà vào ban ngày vì đi làm v.v, thì có thể tham gia. Đây là nơi để đến sau khi tan trường (sau giờ học).

Học sinh Mục tiêu Học sinh tiểu học có cha mẹ (phụ huynh)  không ở nhà vào ban ngày vì đi làm v.v
Lý do tham gia ・Cha mẹ đang đi làm.
※Cha mẹ của học sinh lớp 1, lớp 2 vẫn làm việc sau 2 giờ chiều.
※Cha mẹ của học sinh lớp 3 trở lên vẫn làm việc sau 3 giờ chiều.
・Cha mẹ đang đi học.
・Cha mẹ bị bệnh nên không thể trông con.
Thời gian

Thứ hai - Thứ sáu (chỉ ngày học) từ khi kết thúc giờ học cho đến khoảng 18:00) 
Thứ bảy và các kỳ nghỉ dài (từ 8 giờ đến khoảng 18 giờ)
* Người giám hộ phải đến đón trẻ.

Chi phí Cần nộp tiền hàng tháng. Số tiền cần nộp khác nhau, tùy theo Hội trẻ em sau giờ học.
Đăng ký

Bạn cần đăng ký vào Hội trẻ em sau giờ học của trường tiểu học nơi con bạn đang theo học.

Nếu muốn tham gia Hội trẻ em sau giờ học từ tháng 4, bạn cần nộp đơn từ khoảng tháng 10 đến đầu tháng 12 của năm trước.

Nếu muốn tham gia Hội trẻ em sau giờ học sau thời điểm tháng 4, bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào. 
※Cho dù đăng ký nhưng cũng có lúc bạn không thể vào Hội trẻ em sau giờ học được. 

Thông tin Liên hệ

Phòng Phúc lợi Xã hội

Đến Đầu Trang