CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Giáo dục > H? th?ng Gi?o d?c Nh?t B?n

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Hệ thống Giáo dục Nhật Bản

Hệ thống Giáo dục Nhật Bản

Hệ thống giáo dục Nhật Bản bao gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học (cao đẳng là 2 năm). Đối với trẻ em dưới độ tuổi tiểu học, có các trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ.

Tại Nhật Bản, trẻ em đi học trường tiểu học vào Tháng tư sau ngày sinh nhật lần thứ 6. Trường tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc. Để vào trường trung học phổ thông và đại học, về nguyên tắc, cần phải có một kỳ thi tuyển sinh. Ngoài ra còn có các trường kỹ thuật và các trường khác dạy kỹ năng kỹ thuật và dạy nghề cho chủ yếu là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Có ba loại trường: trường quốc gia do chính phủ Nhật Bản quản lý, trường công lập do quận và thành phố quản lý và trường tư do những người thành lập trường quản lý.

Giáo dục bắt buộc nói trên chỉ bắt buộc đối với công dân Nhật Bản nhưng khi người nước ngoài trong độ tuổi đi học (từ Tháng tư sau ngày sinh nhật thứ 6 đến Tháng ba sau ngày sinh nhật thứ 15) sinh sống ở Nhật Bản và muốn đến trường Nhật Bản, họ sẽ được chấp nhận. Trong hệ thống trường học của Nhật Bản, năm học được xác định theo độ tuổi của trẻ. Do đó, theo quy định, trẻ em nước ngoài được nhập học vào năm học phù hợp với độ tuổi của chúng.

Đến Đầu Trang