CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Hưu trí > Lương hưu Quốc gia

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Lương hưu Quốc gia

Thủ tục Tham gia Hệ thống Hưu trí Quốc gia

Xin đừng quên hoàn thành các thủ tục để tham gia Hệ thống Hưu trí Quốc gia khi bạn nộp đơn đăng ký cư trú.

Liên hệ

Phòng Bảo hiểm Y tế và Hỗ trợ Công dân Cao tuổi tại Văn phòng Khu ở Địa phương

Chi phí

Miễn phí

Giấy tờ cần mang theo

  • Thẻ Cư trú
  • Hộ chiếu
  • Sổ tay Hưu trí (chỉ những người đã đăng ký vào Hệ thống Hưu trí Quốc gia trước đó)

Khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký, Sổ Lương hưu của bạn (cuốn sổ màu xanh lớn hơn một chút so với hộ chiếu) sẽ được gửi đến nhà bạn qua đường bưu điện. Hãy cất giữ sổ an toàn.

Đến Đầu Trang

Phí Bảo hiểm Chương trình Hưu trí Quốc gia và Phương thức Đóng phí

Phí đóng

Hàng tháng 16,610 yên (năm 2021), 16,540 yên (năm 2020)
* Phí đóng được xem xét hàng năm.

Phương thức Đóng phí

Chuyển khoản Ngân hàng

Có thể đóng phí bằng cách chuyển tự động từ một tài khoản do bạn chọn. Vui lòng đăng ký tại một tổ chức tài chính (ngân hàng hoặc Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản) mà bạn có tài khoản.

Giấy tờ Cần mang theo

Sổ ngân hàng, con dấu cá nhân (inkan) được sử dụng khi mở tài khoản và Sổ tay Hưu trí.

Đóng phí tại Ngân hàng, Bưu Điện hoặc Cửa hàng Tiện lợi

Thông báo đóng phí sẽ được gửi qua đường bưu điện tới tất cả các cá nhân được yêu cầu thanh toán. Vui lòng đóng phí có mang theo thông báo tại ngân hàng, bưu điện hoặc cửa hàng tiện lợi gần bạn.

Giấy tờ Cần mang theo

Thông báo đóng phí

Đến Đầu Trang

Đơn xin Miễn trừ

Có hệ thống miễn trừ mọi người khỏi đóng phí khi họ không thể đóng phí vì những lý do như không có thu nhập, thất nghiệp hoặc vừa mới đến nước này.

Đến Đầu Trang

Thanh toán Rút tiền Một lần từ Hệ thống Hưu trí

Trong trường hợp một cá nhân đã thực hiện đóng phí trong một thời gian ngắn (ít nhất 6 tháng) và trở về nước mà không rút lương hưu, cá nhân sẽ được trả một khoản thanh toán một lần tùy theo thời gian mà cá nhân được bảo hiểm đã đóng phí cho hệ thống. Các thủ tục cần thực hiện khi đến nước sở tại.

Tài liệu cần thiết

・Đơn đăng ký thanh toán rút tiền một lần
* Phải lấy đơn đăng ký từ Phòng Bảo hiểm Y tế và Hỗ trợ Công dân Cao tuổi tại văn phòng khu ở địa phương hoặc Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản trước khi rời Nhật Bản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy mang Sổ tay Hưu trí, hộ chiếu và Thẻ Cư trú đến Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản.

Liên hệ

Văn phòng Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản

Đến Đầu Trang