CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Hưu trí > H? th?ng H?u tr? Nh?t B?n

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Hệ thống Hưu trí Nhật Bản

Hệ thống Hưu trí Nhật Bản

Cư dân không phải người Nhật được yêu cầu đóng phí cho chế độ hưu trí công cộng trong suốt thời gian họ ở Nhật Bản. Mọi người trong độ tuổi từ 20 đến 60 được yêu cầu đăng ký vào Hệ thống Hưu trí Quốc gia (kokumin nenkin) và đóng phí bảo hiểm. Tuy nhiên, những người thuộc một trong hai loại dưới đây được miễn trừ khỏi Hệ thống Hưu trí Quốc gia.

(1) Cá nhân đăng ký tham gia Bảo hiểm Xã hội (shakai hoken) thông qua nơi làm việc của họ

Những cá nhân như vậy đăng ký tham gia chế độ Hưu trí Nhân viên (kosei nenkin). Các khoản thanh toán phí bảo hiểm được tự động khấu trừ từ tiền lương của họ. Nếu họ rời công ty thì họ sẽ phải đăng ký tham gia vào Hệ thống Hưu trí Quốc gia.

(2) Vợ/chồng phụ thuộc vào các cá nhân đăng ký tham gia chương trình Hưu trí Nhân viên

Họ sẽ được coi là đóng tiền cho Hệ thống Hưu trí Quốc gia ngay cả khi họ không thực sự làm như vậy. Nếu họ không còn là người phụ thuộc của vợ/chồng hoặc vợ/chồng của họ rời khỏi công ty của mình, thì họ sẽ phải đăng ký tham gia Hệ thống Hưu trí Quốc gia.

Đến Đầu Trang