CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm Sức khỏe Nhân viên (shakai hoken)

Bảo hiểm Sức khỏe Nhân viên là một chương trình bảo hiểm công cộng dành cho nhân viên và các thành viên gia đình của họ để nhận phúc lợi hoặc trợ cấp y tế khi cần thiết (ví dụ: trong trường hợp họ bị thương hoặc bị bệnh ngoài giờ làm việc). Nhà tuyển dụng phải trả một nửa phí bảo hiểm trong chương trình này. Vui lòng hỏi về việc ứng dụng của bạn với nhà tuyển dụng của bạn.

Đến Đầu Trang

Bảo hiểm Y tế Quốc gia (kokuho)

Bảo hiểm y tế quốc gia (BHYTQG) là một chương trình hỗ trợ lẫn nhau, trong đó mỗi người dân đóng phí bảo hiểm để giảm gánh nặng cá nhân về chi phí y tế trong trường hợp bị thương hoặc bệnh tật đột ngột.

Cư dân Nước ngoài Tham gia BHYTQG tại Hamamatsu Như thế nào

Những người có Hồ sơ cư trú tại Hamamatsu sẽ tham gia BHYTQG tại Hamamatsu, với các ngoại lệ sau đây:

 • Người có bảo hiểm y tế tại nơi làm việc. Người phụ thuộc người đó.
 • Những người được bảo hiểm thông qua hiệp hội bảo hiểm y tế
 • Những người nhận bảo hiểm y tế cho người già giai đoạn sau này
 • Người nhận phúc lợi theo Đạo luật Hỗ trợ Công cộng
 • Cư dân nước ngoài không có Hồ sơ Cư trú được đăng ký tại Thành phố Hamamatsu
 • Trẻ em không được hỗ trợ và không được nuôi dưỡng trong cơ sở từ thiện theo Đạo luật Phúc lợi Trẻ em.

Thời điểm cần Thực hiện Thủ tục

1. Tham gia BHYTQG

 • Khi bạn đã chuyển đến Hamamatsu
 • Khi người được bảo hiểm BHYTQG sinh con
 • Khi bạn hủy bỏ Bảo hiểm y tế nhân viên hoặc thành viên gia đình không còn là người phụ thuộc
 • Khi bạn ngừng nhận trợ giúp công cộng

Phí bảo hiểm BHYTQG phải được thanh toán từ tháng bạn đủ điều kiện nhận BHYTQG chứ không phải từ tháng bạn nộp đơn, ngay cả khi nộp đơn muộn. Chi phí y tế phát sinh trong quá trình thanh toán sẽ không được bảo hiểm chi trả.

2. Hủy bỏ BHYTQG

 • Khi bạn rời khỏi Nhật Bản
 • Khi bạn chuyển đi khỏi Hamamatsu
 • Trong trường hợp tử vong
 • Khi bạn đăng ký Bảo hiểm y tế nhân viên hoặc thành viên gia đình trở thành người phụ thuộc
 • Khi bạn bắt đầu nhận trợ giúp công cộng

3. Các dịp Khác Yêu cầu Nộp Tài liệu

 • Khi địa chỉ của bạn thay đổi trong phạm vi Hamamatsu
 • Khi chủ hộ thay đổi
 • Khi các hộ gia đình tách ra hoặc hợp nhất
 • Khi bạn mất hoặc làm hỏng thẻ bảo hiểm của mình

Các vật dụng Cần thiết

Bạn phải có Thẻ cư trú và Thẻ Số Của tôi để đăng ký BHYTQG. Nếu ai đó trong gia đình bạn đã tham gia BHYTQG thì vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm của họ.
Vui lòng gọi để tìm hiểu những gì cần thiết cho các thủ tục khác.

Liên hệ

Phòng Bảo hiểm Công dân Cao cấp

Chính sách Thanh toán Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính dựa trên số thuế cư trú và các điều kiện khác.
Phí bảo hiểm được mọi người chi trả là một nguồn tài chính quan trọng, được thêm vào trợ cấp quốc gia để cung cấp phúc lợi BHYTQG đối với chi phí y tế hoặc trợ cấp sinh con trọn gói.
*Phí bảo hiểm phải được thanh toán vào ngày đáo hạn.

*Trường hợp cho đến hạn thanh toán nhưng khó khăn trong việc thanh toán, vui lòng liên hệ ngay với Ban Bảo hiểm Tuổi thọ hoặc Ban Lương hưu Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân ở các Văn phòng hành chính quận để trao đổi.

Các Phương thức Thanh toán

1. Thanh toán Chuyển khoản

Phí bảo hiểm có thể được thanh toán bằng cách chuyển khoản tự động từ một tài khoản được chỉ định. Vui lòng nộp đơn tại tổ chức tài chính nơi bạn có tài khoản.

Các vật dụng Cần thiết

Sổ ngân hàng, con dấu cá nhân được sử dụng khi mở tài khoản, thẻ bảo hiểm

2. Cách thanh toán bằng phiếu thanh toán

Giấy thanh toán phí bảo hiểm (phiếu thanh toán) sẽ được gửi bạn. Vui lòng thanh toán tại quầy giao dịch của ngân hàng, bưu điện hay tại cửa hàng tiện lợi ở trong thành phố Hamamatsu.
※Bạn cũng có thể dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để thanh toán bằng thẻ tín dụng, ngân hàng trực tuyến, một số dạng tiền điện tử.

Cho tới hạn thanh toán, nếu không thanh toán tiền bảo hiểm  thì 

 • Cho tới hạn thanh toán nếu không thanh toán, bạn sẽ nhận được thư nhắc nhở và giấy cảnh báo. Cho tới thời hạn được ghi trong thư nhắc nhở và giấy cảnh báo, vui lòng đảm bảo việc thanh toán.
 • Bạn sẽ phải trả tiền quá hạn và số tiền phải trả sẽ tăng lên.
 • Cho tới hạn thanh toán đã nêu trong thư nhắc nhở nếu không thanh toán bạn có thể bị tịch thu tài sản như tiền lương và tiền trong sổ ngân hàng, v.v.
 • Thời hạn hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế ngắn đi, hoặc phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nó sẽ trở thành giấy chứng nhận tư cách (Bạn sẽ phải tự trả trước toàn bộ chi phí y tế khi đi điều trị, sau đó bạn làm đề nghị thanh toán và được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ đi phần bạn phải trả).

Phúc lợi của Bảo hiểm Y tế Quốc gia

1. Phúc lợi về Y tế

Bạn có thể được giảm phí các điều trị sau đây khi xuất trình thẻ bảo hiểm tại bàn tiếp tân của bệnh viện bạn đến khám khi bị thương hoặc bị bệnh.Phí chênh lệch sẽ được chi trả bởi BHYTQG (thành phố Hamamatsu).

 • Xét nghiệm
 • Điều trị
 • Thuốc uống và thuốc tiêm
 • Nhập viện và chăm sóc điều dưỡng
 • Gọi điện thoại tư vấn hoặc điều trị tại gia từ bác sĩ hoặc điều dưỡng tại gia

※Có thể sử dụng Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân kể cả khi bạn bị thương do lỗi của người khác, chẳng hạn như tai nạn giao thông.
Khi bị tai nạn giao thông, vui lòng liên hệ ngay với cảnh sát và Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân. (Nếu bạn nhận tiền để điều trị y tế hoặc tiếp nhận hòa giải từ người gây ra tai nạn (người gây ra thiệt hại) thì sẽ không thể sử dụng Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân. Vui lòng hãy trao đổi trước khi hòa giải.)

2. Chi phí Y tế

 • Nếu có những lúc bạn cần điều trị tại bệnh viện không liên kết với BHYTQG hoặc bị bệnh khi đi du lịch nên phải thanh toán toàn bộ chi phí điều trị y tế, bạn có thể nộp đơn cho BHYTQG để được hoàn trả chi phí trừ đi khoản khấu trừ của bạn.
 • Bạn có thể nhận được khoản hoàn trả từ BHYTQG, trừ đi khoản khấu trừ của mình, đối với chi phí về thiết bị trị liệu, chẳng hạn như áo nịt ngực, nếu những thiết bị này được bác sĩ cho là cần thiết.

3. Trợ cấp Sinh con Trọn gói

Khi người tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân sinh con (kể cả thai chết lưu sau 4 tháng) sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần khi sinh và nuôi con.

4. Trợ cấp Tang lễ

Khi người tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân qua đời thì người lo mai táng sẽ được nhận tiền mai táng.

5. Chi phí Y tế Cao

Nếu phần chi phí y tế của bạn trong khoảng thời gian một tháng trở nên quá nhiều, bạn có thể nộp đơn và khi được chấp nhận sẽ được hoàn lại phần vượt quá giới hạn chỉ định.
Bạn có thể sử dụng BHYTQG khi bị thương tích do người khác gây ra như tai nạn giao thông.
Báo cáo tai nạn giao thông cho cảnh sát và BHYTQG ngay lập tức. Không thể sử dụng BHYTQG nếu bạn đã chấp nhận tiền thanh toán các chi phí y tế từ bên khác hoặc đạt được thỏa thuận ngoài tòa án.

6. Tổng chi phí y tế và điều dưỡng cao

Nếu tổng số tiền Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân và bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng bạn đã tự trả trong một năm nhiều hơn số tiền quy định, bạn có thể nộp đơn đề nghị theo mẫu do Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân gửi và số tiền bạn đã thanh toán nhiều hơn sẽ được trả lại. (Tổng chi phí y tế và điều dưỡng cao)

7. Khám sức khỏe cụ thể ※

Những người trong độ tuổi từ 40 đến 74 đang tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân có thể khám sức khỏe cụ thể mỗi năm một lần. Hãy khám hàng năm để không mắc các bệnh liên quan đến lối sống. Phiếu khám (phiếu để đi khám sức khỏe cụ thể) sẽ được gửi đến những người thuộc đối tượng vào đầu tháng 4. Ngoài ra, đối với những người tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân từ giữa năm, vui lòng liên hệ Ban Bảo hiểm Tuổi thọ hoặc Ban Lương hưu Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân thuộc các Văn phòng hành chính quận để nhận Phiếu khám. 

<<Chi phí (có ghi trên phiếu khám)>>
Miễn phí đối với những người 40 và 50 tuổi, 1.500 JPY đối với những người từ 41 đến 49 tuổi hay 51 đến 69 tuổi, 500 JPY đối với những người từ 70 tuổi trở lên.
※Khám sức khỏe cụ thể = Kiểm tra xem có mắc các bệnh liên quan đến lối sống hay không (tiểu đường, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, v.v.)

Đến Đầu Trang