CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

Bệnh viện Lớn

Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tai nạn giao thông, hãy gọi số 119 là dịch vụ xe cứu thương.

Danh sách các bệnh viện lớn

Sau đây là danh sách các bệnh viện đa khoa có trụ sở ở Hamamatsu. Vui lòng lưu ý rằng có nhiều bệnh viện và phòng khám khác ngoài những bệnh viện được liệt kê ở đây. Một số bệnh viện cung cấp dịch vụ thông dịch. Vui lòng liên hệ với từng bệnh viện để biết thêm thông tin.

Bệnh viện Địa chỉ Số điện thoại
Trung tâm Y tế Hamamatsu 328 Tomitsuka-cho, Naka-ku 053-453-7111
Bệnh viện Đa khoa Enshu 1-1-1 Chuo, Naka-ku 053-453-1111
Bệnh viện Seirei Hamamatsu 2-12-12 Sumiyoshi, Naka-ku 053-474-2222
Bệnh viện Hamamatsu Rosai 25 Shogen-cho, Higashi-ku 053-462-1211
Đại học Y Dược Hamamatsu, Khoa chuyên môn của Bệnh viện Y Dược 1-20-1 Handayama, Higashi-ku 053-435-2111
Bệnh viện Seirei Mikatahara 3453 Mikatahara-cho, Kita-ku 053-436-1251
Tổ chức Bệnh viện Quốc gia Tenryu 4201-2 Oro, Hamakita-ku 053-583-3111
Bệnh viện Chữ thập đỏ Nhật Bản Hamamatsu 1088-1 Kobayashi, Hamakita-ku 053-401-1111
Bệnh viện Sakuma 18-5 Sakuma-cho Nakabe, Tenryu-ku 053-965-0054

Đến Đầu Trang