CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Vận tải > Bảo hiểm, Đăng ký, Kiểm tra Phương tiện

ここから本文です。

Update date:June 17, 2022

Bảo hiểm, Đăng ký, Kiểm tra Phương tiện

Bảo hiểm Phương tiện

Tại Nhật Bản, tất cả chủ sở hữu phương tiện phải mua bảo hiểm phương tiện theo luật gọi là jibaiseki-hoken hoặc bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba.
Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn cũng nên mua bảo hiểm tự nguyện (nin'i-hoken) để được bồi thường thêm. Phải mua bảo hiểm này tại công ty bảo hiểm tư nhân.

Để biết thông tin và được tư vấn về tai nạn giao thông, vui lòng sử dụng các liên hệ dưới đây:

Trung tâm Tư vấn Tai nạn Giao thông Hamamatsu
(Trung tâm sinh hoạt thành phố Hamamatsu - Ban Đời sống Cư dân)
51-1 Ebitsuka-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-457-2635
Sở Cảnh sát Trung tâm Hamamatsu 5-28-1 Sumiyoshi, Naka-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-475-0110
Sở Cảnh sát Đông Hamamatsu 14-10 Aioi-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-460-0110
Sở cảnh sát Hamamatsu Nishi 3452-1  Oohitomicho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-484-0110
Sở Cảnh sát Hamakita 3218 Komatsu, Hamakita-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-585-0110
Sở Cảnh sát Tenryu 8-3 Akura Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-926-0110
Sở Cảnh sát Hosoe 4640 Kiga, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi ĐT 053-522-0110
Hiệp hội Luật sư Tỉnh Shizuoka Chi nhánh Hamamatsu Trong Trụ sở Pháp lý Seibu Tỉnh Shizuoka, 1-9-1 Chuo,
Naka-ku, Hamamatsu-shi
ĐT 053-455-3009

Đến Đầu Trang

Đăng ký Phương tiện và Kiểm tra An toàn (shaken)

Bạn phải thông báo cho cơ quan vận tải địa phương khi bạn mua, bán hoặc thải phương tiện làm phế liệu và khi đổi tên hoặc địa chỉ chủ sở hữu. Cần kiểm tra phương tiện định kỳ (shaken) theo yêu cầu của pháp luật.

Bằng chứng Đỗ xe

Khi đăng ký phương tiện, cần cung cấp giấy tờ chứng nhận nơi bạn sẽ đỗ phương tiện đó. Giấy tờ này được gọi là shako-shomei. Bạn cần đăng ký giấy tờ này tại sở cảnh sát có thẩm quyền đối với khu vực nơi bạn sẽ đỗ xe ô tô. Trong hầu hết các trường hợp, cửa hàng nơi bạn mua ô tô sẽ đăng ký cho bạn.

Đến Đầu Trang