CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Vận tải > Tai n?n Giao th?ng

ここから本文です。

Update date:February 14, 2022

 Tai nạn Giao thông

Tai nạn Giao thông

Nếu bạn có liên quan đến một vụ tai nạn, bạn nên làm như sau:

  • Nếu có thương tích, hãy gọi xe cứu thương (đt: 119)
  • Để đảm bảo không có thêm tai nạn nào, hãy di chuyển ô tô đến nơi an toàn và bật đèn báo nguy hiểm.
  • Gọi cảnh sát (đt: 110) càng sớm càng tốt và báo cáo tai nạn. Phải báo cáo tai nạn khi có bất kỳ thiệt hại vật chất nào cũng như trong trường hợp có thương tích.
  • Xác nhận tên, địa chỉ, số điện thoại và đăng ký phương tiện của bên kia.
  • Nếu có bất kỳ nhân chứng nào thì hãy ghi lại tên và chi tiết liên hệ của họ.
  • Liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn.

Đến Đầu Trang