CANAL HAMAMATSU Đầu Trang

Canal Hamamatsu Đầu Trang > Chủ đề > Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng virus corona

ここから本文です。

Update date:March 29, 2022

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng virus corona

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng để chứng minh chính thức về việc đã tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Là giấy chứng nhận có thể sử dụng cả ở trong nước Nhật và ở nước ngoài.

Giấy chứng nhận tiêm chủng bản điện tử

Nếu bạn có thẻ mã số cá nhân (thẻ MY NUMBER), bạn có thể lấy giấy chứng nhận tiêm chủng bản điện tử (nhập bằng tiếng Nhật).

Cách tải và thao tác ứng dụng

Câu hỏi về ứng dụng

Giấy chứng nhận tiêm chủng bản giấy

Giấy chứng nhận có thể sử dụng ở nước ngoài

Đối tượng

Những người đủ cả điều kiện 1 và 2 dưới đây

(1) Những người đã tiêm vắc xin covid-19 bằng phiếu tiêm chủng do thành phố Hamamatsu phát hành. 
(2) Những người có kế hoạch đi nước ngoài và cần giấy tờ chứng minh này (hộ chiếu vắc xin) tại điểm đến.

Cách đăng ký

1 Trường hợp đăng ký trên Web(tiếng Nhật)

Vui lòng điền thông tin vào đơn đăng ký bên dưới và đính kèm tệp hình ảnh các giấy tờ cần thiết. 

Các giấy tờ cần thiết

(1) Bản sao hộ chiếu (có giá trị tại thời điểm đi du lịch) 
 ※Trang có thể kiểm tra số hộ chiếu.
 ※Giấy tờ để xác nhận họ cũ, họ khác, tên khác trong trường hợp có ghi họ cũ, họ khác, tên khác trên hộ chiếu.

(2) Bản sao giấy tờ xác minh danh tính của người được uỷ quyền 
 ※Trong trường hợp gởi đến địa chỉ của người được ủy quyền, không phải gởi đến địa chỉ của bản thân người xin giấy chứng nhận.

2 Trường hợp gởi thư 

Vui lòng gởi các giấy tờ cần thiết đến địa chỉ bên dưới. 

 • 〒432-8550 浜松市中区鴨江二丁目11-2
  浜松市健康増進課 接種証明書係
  2-11-2 Kamoe, Naka-ku, Hamamatsu-shi 
  Hamamatsu-shi kenkō zōshinka wakuchinpasupōto-gakari
Các giấy tờ cần thiết

(1) Đơn đăng ký(PDF

(2) Bản sao hộ chiếu (có giá trị tại thời điểm đi du lịch) 
 ※Trang có thể kiểm tra số hộ chiếu.
       ※Giấy tờ để xác nhận họ cũ, họ khác, tên khác trong trường hợp có ghi họ cũ, họ khác, tên khác trên hộ chiếu.

(3) Giấy ủy quyền(PDF)và bản sao giấy tờ xác minh danh tính của người được uỷ quyền
 ※Trường hợp người đăng ký là người được ủy quyền, không phải là bản thân người xin giấy chứng nhận.

(4) Phong bì thư hồi đáp (có ghi rõ thông tin người nhận và dán tem) 
 ※Phong bì dài số 3 (120 mm x 235 mm) dán tem 84 yên, và phong bì hình vuông số 2 (240 mm x 332 mm) dán tem 120 yên.

Cách phát hành

Giấy chứng nhận sẽ được gửi qua đường bưu điện, khoảng 10 ngày sau khi việc đăng ký được chấp nhận.

Lệ phí

Miễn phí

Các mẫu đơn

 • Đơn đăng ký(PDF

※Vui lòng điền vào cột tên và địa chỉ bằng chữ cái tiếng Anh. (Không viết dấu trọng âm hoặc dấu thanh điệu)

 • Giấy ủy quyền(PDF

※Vui lòng điền vào cột tên và địa chỉ bằng chữ cái tiếng Anh. (Không viết dấu trọng âm hoặc dấu thanh điệu)

※Vui lòng điền bằng tiếng Anh ở cột mối quan hệ với người ủy quyền.

Giấy chứng nhận tiêm chủng sử dụng trong nước Nhật

Đối tượng

Những người đủ cả điều kiện 1 và 2 dưới đây

(1) Những người đã tiêm vắc xin corona chủng mới bằng phiếu tiêm chủng do thành phố Hamamatsu phát hành. 

(2) Những người cần giấy chứng nhận này để sử dụng trong nước Nhật.

Cách đăng ký

1 Trường hợp đăng ký trên Web(tiếng Nhật)

Vui lòng điền thông tin vào đơn đăng ký bên dưới và đính kèm tệp hình ảnh các giấy tờ cần thiết. 

Các giấy tờ cần thiết

(1) Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú, v.v.) 
 ※Giấy tờ có thể xác nhận được địa chỉ gởi giấy chứng nhận đến.

(2) Bản sao giấy tờ xác minh danh tính của người được uỷ quyền
       ※Giấy tờ có thể xác nhận được địa chỉ gởi giấy chứng nhận đến.
 ※Trong trường hợp gởi đến địa chỉ của người được ủy quyền, không phải gởi đến địa chỉ của bản thân người xin giấy chứng nhận.

2 Trường hợp gởi thư

Vui lòng gửi các giấy tờ cần thiết đến địa chỉ bên dưới. 

 • 〒432-8550 浜松市中区鴨江二丁目11-2
  浜松市健康増進課 接種証明書係
  2-11-2 Kamoe, Naka-ku, Hamamatsu-shi 
  Hamamatsu-shi kenkō zōshinka wakuchinpasupōto-gakari
Các giấy tờ cần thiết

(1) Đơn đăng ký(PDF

(2) Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú, v.v.) 
 ※Giấy tờ có thể xác nhận được địa chỉ gởi giấy chứng nhận đến

(3) Giấy ủy quyền(PDF)và bản sao giấy tờ xác minh danh tính của người được ủy quyền. 
 ※Trường hợp người đăng ký là người được ủy quyền, không phải là bản thân người xin giấy chứng nhận.

(4) Phong bì thư (có ghi rõ địa chỉ và tem) 
       ※Phong bì dài số 3 (120 mm x 235 mm) là tem 84 yên, và phong bì hình vuông số 2 (240 mm x 332 mm) là tem 120 yên.

Cách phát hành 

Giấy chứng nhận sẽ được gửi qua đường bưu điện, khoảng 10 ngày sau khi việc đăng ký được chấp nhận.

Lệ phí

Miễn phí

Các mẫu đơn

 • Đơn đăng ký(PDF
  ※Vui lòng điền vào cột tên và địa chỉ bằng chữ cái tiếng Anh. (Không viết dấu trọng âm hoặc dấu thanh điệu)
 • Giấy ủy quyền(PDF
  ※Vui lòng điền vào cột tên và địa chỉ bằng chữ cái tiếng Anh. (Không viết dấu trọng âm hoặc dấu thanh điệu)
  ※Vui lòng điền vào cột mối quan hệ với người ủy quyền bằng tiếng Anh.

Liên hệ

Hamamatsu shiyakusho kenkō fukushi-bu kenkō zōshinka

Số điện thoại:053-453-6119

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.