Chủ đề Chủ đề

Đầu Trang >> Chủ đề >> Bạn đã nộp đơn đăng ký nhận Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (mỗi người 10 man yên từ nhà nước) chưa?

Bạn đã nộp đơn đăng ký nhận Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (mỗi người 10 man yên từ nhà nước) chưa?

Vì dịch COVID-19 nên mọi người đang gặp khó khăn, và sẽ được nhận 10 man yên/1 người (tiền trợ cấp cố định đặc biệt) từ nhà nước. (bắt đầu tiến hành tiếp nhận đơn từ tháng 5)

Còn ai chưa nộp đơn đăng ký nữa không? Cho tới thứ 3 ngày 8 tháng 9 năm 2020, hãy nộp đi nhé.

Đối với những bạn đã nộp đơn đăng ký nhưng vẫn chưa nhận được tiền chuyển khoản thì chỉ bởi vì cần thời gian để xử lý. Vậy nên hãy đợi thêm một thời gian nữa nhé.

【Nơi liên lạc】

 • Trung tâm một cửa tư vấn toàn diện đa văn hóa cộng sinh thành phố Hamamatsu
  ĐT: 053-458-2170
  *Có thể nói chuyện bằng nhiều ngôn ngữ

 • Tổng đài COVID-19 thành phố Hamamatsu
  ĐT: 0120-368-567
  *Cước điện thoại là không tốn. Là “0 yên”
  *Khi có hướng dẫn bằng giọng nói thì hãy bấm số “3”