Chủ đề Chủ đề

Đầu Trang >> Chủ đề >> Vui lòng Hợp tác với Chúng tôi để Điều tra dân số

Vui lòng Hợp tác với Chúng tôi để Điều tra dân số

 Mọi người/hộ gia đình sống ở Nhật Bản đều tiến hành cuộc điều tra dân số quốc gia vào Ngày 1 tháng 10 năm 2015, bao gồm cả cư dân nước ngoài

 Bạn có thể hoàn thành phản hồi trực tuyến cho cuộc điều tra dân số. Đầu tháng 9, một thành viên điều tra dân số (ví dụ, một người được chọn từ hiệp hội tự quản khu phố [Có thể có trường hợp người được chọn từ hiệp hội tự quản khu phố khác sẽ chịu trách nhiệm]) sẽ đến thăm nhà của mọi người và phân phối dịch vụ “1. Hướng dẫn Phản hồi trên Internet.” Vui lòng sử dụng dịch vụ này. Bạn có thể điền thông tin trên điện thoại thông minh của bạn!

 Từ cuối tháng 9, một thành viên điều tra dân số sẽ đến thăm hộ gia đình chưa hoàn thành phản hồi trực tuyến để gửi mẫu phản hồi bằng giấy và một phong bì để gửi ý kiến. Đầu tháng 10, hoặc gửi mẫu phản hồi đã hoàn tất qua đường bưu điện, sử dụng phong bì nộp hoặc trực tiếp gửi cho nhân viên điều tra dân số (các câu trả lời được đặt trong một phong bì dán kín sẽ không được kiểm tra bởi các nhân viên điều tra dân số).

Chúng tôi mong bạn hiểu và hợp tác với Điều tra dân số Quốc gia!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng hỏi tại Văn phòng Khu ở địa phương của bạn

Ban Quản lý Tài liệu,
Phòng Quan hệ Chung, Tòa Thị chính Hamamatsu
053-457-2246
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Naka 053-457-2210
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Higashi 053-424-0115
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Nishi 053-597-1112
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Minami 053-425-1120
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Kita 053-523-1112
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Hamakita 053-585-1132
Ban Xúc tiến Khu, Văn phòng Khu Tenryu 053-922-0011