Chủ đề Chủ đề

Đầu Trang>>Chủ đề>> Giới thiệu Hệ thống Số Thuế và An sinh Xã hội ("Hệ thống Số của tôi")!

Giới thiệu Hệ thống Số Thuế và An sinh Xã hội ("Hệ thống Số Của tôi")!

Từ tháng 10 năm 2015, số thuế và an sinh xã hội gồm 12 chữ số ("Số Của tôi") sẽ được gửi đến tất cả những người có hồ sơ cư trú (juminhyo).
"Số Của tôi" của bạn sẽ được gửi qua đường bưu điện dưới dạng thẻ đến địa chỉ trong hồ sơ cư trú của bạn.
"Số Của tôi" của bạn cần cho bảo hiểm xã hội, thuế và các thủ tục khác. Hãy cất số ở một nơi an toàn và đừng làm mất số.

Để được giải thích chi tiết về "Số Của tôi", vui lòng tham khảo trang web của Chính phủ Nhật Bản.