Mga Paksa  Mga Paksa

Tuktok na Pahina  >>  Mga Paksa  >>  Ang “Certificate of Alien Registration” ay nawalan na ng bisa.

Ang “Certificate of Alien Registration” ay nawalan na ng bisa.

 Bilang ng Hulyo 8, 2015, ang “Certificate of Alien Registration” [o ang gaikokujin toroku shomeisho] na hawak ng mga permanenteng residente ay wala nang bisa.
 Kung ikaw ay permanenteng residente at hindi pa nakakakuha ng “residence card” [o ang zairyu kado], hinihiling naming na pumunta lamang kayo sa pinaka malapit na Regional Immigration Bureau Office or Branch Office (hindi kasali ang mga airport Office at mga branch office) sa lalong madaling panahon.

 Bagama’t ang hindi pagkakaroon ng residence card ay hindi pagkakawala ng estado ng permanenteng residente, hinihiling namin na maging maingat sapagka’t hindi ma- aaplika ang “Special Re-entry System” [o ang minashi sainyukoku kyoka] kung wala nito.