CANAL HAMAMATSU Mapa ng mga Pasilidad

Canal Hamamatsu Tuktok na Pahina > Mga Paksa > Interpreter para sa Pagbakuna laban sa Coronavirus (Pagpareserba sa telepono/Lugar ng malawakang pababakuna)

ここから本文です。

Update date:March 29, 2022

Interpreter para sa Pagbakuna laban sa Coronavirus (Pagpareserba sa telepono/Lugar ng malawakang pababakuna)

Magpareserba sa pamamagitan ng telepono para makapag bakuna

Maaring Tawagan

Hamamatsu City Corona Ekslusibong numero 0120-319-567(Libre/ 0 yen/mula alas: 9~5 ng hapon)

May Interpretasyong wika

 • Ingles
 • Portuges
 • Filipino
 • Vietnam
 • Spain
 • Chinese

Paano magamit ang Interpreter 

 • Kapag tumawag ka, ang una mong maririnig na boses ay Nihongo.
 • Kapag naginig ang boses, pindutin ang numerong telepono na nakalista sa ibaba. Maari kang makipag-usap sa interpreter.
  • Ingles:「2」
  • Portuges:「3」
  • Iba pang mga wika:「4」(Una, sabihin ang salita na nais ang interpretasyon)

Interpretasyon sa mass inoculation site(Pangmalawakang lugar ng pagbakuna)

Araw kung kalian may interpreter sa mass inoculation site

 • Sa araw na nakasulat sa ibaba, magkakaroon ng interpreter sa mass inoculation venue
 • Maaring magbago ang petsa depende sa sitwasyon ng paggamit.
Marso Abril Mayo
6 3 1
13 10 8
20 17 -
27 24 -

Pang group inoculation site na may interpreter

 • Zaza City Hamamatsu(Naka-ku Kajimachi,cho 15 Zaza City Hamamatsu Nishidate 2f)
 • Hamakita Plaza Hotel(Hamakita-ku Kibune 458-1)

May interpretasyong wika

 • Ingles
 • Portuges
 • Filipino
 • Vietnam