Mga Paksa  Mga Paksa

Tuktok na Pahina  >>  Mga Paksa  >>  Magsisimula na ang "sistema ng Social Security at Tax Number System" (o kaya ang MyNumber System)!

Magsisimula na ang "sistema ng Social Security at Tax Number System" (o kaya ang MyNumber System)!

Simula ika-sampu ng Enero, taong 2015 nagkakaroon ng 12-digit na social security at tax number (o kaya ang "MyNumber System")ang lahat ng mayroong resident card.
Ang "MyNumber" ay matatanggap bilang isang card sa pamamagitan ng koreo sa tirahang nakasaad sa residence card.
Ang "MyNumber" ay kailangan sa mga proseso sa social security at tax kaya ingatan ito upang di mawala.

Mangyari lamang po na tingnan ang homepage ng bansa upang malaman ang detalyadong paliwanag ukol sa "MyNumber"