Pagiingat sa paggamit ng site

Tuktok na Pahina  >>  Pagiingat sa paggamit ng site

Para sa mga gumagamit ng cellphone

1. Mga bayad sa cellphone

Ang pagbisita sa site na ito ay magdudulot ng karadagang bayad sa iyong cellphone account base sa normal na paggamit ng internet (packet fee, etc.).
Lalo na sa panonood ng mga bidyo sa site na ito, tignang mabuti ang mga bayad para sa internet access para sa iyong cellphone account.

2. Display

Ang website ay na-optimize para sa mga cellphone na gumagamit ng i-Mode, EZweb at Yahoo, ngunit naka-depende sa klase ng gamit na cellphone, maaaring mabago ang disenyo ng display sa pagpunta sa site, o maaaring hindi ma-access ang site sa ilang pagkakataon.

3. Mga limitasiyon sa pag-access at/o paggana

Ang mga sumusunod na function ay hindi magagamit kung gagamit ng cellphone sa pagpunta sa site na ito:
- Pagtingin ng PDF
- Automated na tulong sa pagbigkas ng kanji (rubifuri)
- Maaari ring hindi ma-access ang mga panlabas na website mula dito.

4.Mga mapa

Ang website na ito ay gumagamit ng impormasiyon mula sa Google Map.

5. Mga bidyo

Ang website na ito ay nagpapaskil ng mga bidyo mula sa mga libreng site tulad ng Youtube.

6. Paggamit ng Search sa Website

Google ang ginagamit ng website na ito sa paghahanap sa internet.

Sa mga gumagamit ng PC

1.Mungkahing browser

Internet Explorer 6.0 o mas bago
Firefox 3.0 o mas bago
Safari 3.0 o mas bago

Kung gumagamit ng browser maliban sa mga nakasaad sa itaas, maaring makaranas ng limitasiyon sa paggamit ng website.

2.Mga gamit na teknolohiya

Ang mga sumusunod na plug-in at iba pang aplikasiyon ay kailangan para ma-access ang website:
Adobe Reader External links/Magbubukas ng bagong window.
・Javascript(Bigyan ng pahintulot ang Javascript sa iyong browser)

3.Automated na tulong sa pagbigkas ng kanji

Ang automated na tulong sa pagbigkas ng kanji ay nakahanda para sa lahat ng terminong Hapon sa buong website, ngunit ang 100% na kawastuhan ay hindi masisigurado, kaya gamitin ito ng may mabuting pagpapasiya..

4.Mga Mapa

Ang website na ito ay gumagamit ng impormasiyon mula sa Google Map.

5.Mga bidyo

Ang website na ito ay nagpapaskil ng mga bidyo mula sa mga libreng site tulad ng Youtube.

6.Paghahanap sa website

Google ang ginagamit ng website na ito sa paghahanap sa internet.