Kapakanan  Kapakanan

Tuktok na Pahina  >>  Kapakanan
Lahat tayo ay nagnanais na maging malusog at masigla. Nagbibigay ng serbisyong pangkapakanan ang lungsod para sa mga matatanda, may kapansanan, ina at bata, at iba pang mamamayan na nangangailangan ng suporta sa iba't ibang larangan.

Serbisyong Sosyal na Gawain para sa mga Senior Citizen

Gawaing Serbisyong Sosyal para sa Taong May-kapansanan

Serbisyong Sosyal para sa mga Bata & Solong Magulang

Iba pang Gawaing Serbisyong Sosyal ay mga Kontrata